Nejlevnější gabiony, gabionové koše, gabionové ploty, gabionové konstrukce na CZ trhu

Montáž opěrného gabionové zdi

Naspat

Montáž opěrného gabionové zdi

Příprava Podkladu

Najôležitejšia věc při stavbě opěrného gabionové zdi je příprava samotného podkladu.Podklad pod gabionové zeď by mělo tvořit štěrkové lůžko, které musí být dostatečné pevné a zhutněné. Samotný opěrný Gabionové zeď by měl být nakloněn do svahu pod úhlem minimálně 5 ° (není podmínkou – záleží od výšky gabionové zdi a od tlaku zeminy který bude na konkrétní gabionové opěrný zeď působit). Pro lepší stabilizaci a zajištění gabionů proti posunutí mohou sloužit stabilizující ocelové tyče nebo trubky, které nabíjemí dostatečně hluboko do podkladu. Stabilizující tyče nemusíme použít pokud na gabionové zeď nebude působit velký tlak.

 • bpriprava-podkladu1_small.jpg
 • bpriprava-podkladu2_small.jpg
 • bpriprava-podkladu3_small.jpg
 • bpriprava-podkladu4_small.jpg
 • bpriprava-podkladu5_small.jpg
 • bpriprava-podkladu6_small.jpg
 • bpriprava-podkladu7_small.jpg
 • bpriprava-podkladu8_small.jpg

Montáž gabionových košů na připravený podklad

Jednotlivé gabionové koše, které budou tvořit opěrný zeď smontujeme do požadovaného tvaru přímo na připravený podklad pomocí montážních spirál a distančních háčků. Takto vytvoříme prázdnou konstrukci ze sítí prirpravenú na plnění kamenivem.

 • bmontaz-sam-kosov1_small.jpg
 • bmontaz-sam-kosov10_small.jpg
 • bmontaz-sam-kosov2_small.jpg
 • bmontaz-sam-kosov3_small.jpg
 • bmontaz-sam-kosov4_small.jpg
 • bmontaz-sam-kosov5_small.jpg
 • bmontaz-sam-kosov6_small.jpg
 • bosadenie9_small.jpg
 • bosadenie7_small.jpg
 • bosadenie8_small.jpg
 • bosadenie1_small.jpg
 • bosadenie10_small.jpg
 • bosadenie12_small.jpg
 • bosadenie3_small.jpg
 • bosadenie4_small.jpg
 • bosadenie5_small.jpg
 • bosadenie6_small.jpg

Zarovnání pohledové strany

Pro dosažení rovné a nezvlněné pohledové strany gabionové zdi je třeba zpevnit a zafixovat pohledově sítě (ještě před samotným plněním kamenivem) pomocí lešenářských trubek tak jak vidět na obrázku. Díky tomuto postupu dosáhneme dokonale rovný povrch čelní strany zdi.

 • bzarovnanie10_small.jpg
 • bzarovnanie11_small.jpg
 • bzarovnanie3_small.jpg
 • bzarovnanie5_small.jpg
 • bzarovnanie6_small.jpg
 • bzarovnanie7_small.jpg
 • bzarovnanie8_small.jpg
 • bzarovnanie9_small.jpg
 • bzarovnanie4_small.jpg
 • bzarovnanie2_small.jpg
 • bzarovnanie1_small.jpg

Ruční Ukládání Kamene Pohledové strany gabionu

Je dobré pokud montážní pracovníci během samotného plnění gabionových košů kamenivem z pohledové strany, ukládají kámen ručně tak aby mezi jednotlivými kusy byly co nejmenší mezery a aby se kámen co největší plochou opíral o pohledovou síť, čímž dosáhneme rovný a jednolitý vzhled povrchu.

 • bukladanie1_small.jpg
 • bukladanie10_small.jpg
 • bukladanie2_small.jpg
 • bukladanie3_small.jpg
 • bukladanie4_small.jpg
 • bukladanie5_small.jpg
 • bukladanie6_small.jpg
 • bukladanie7_small.jpg
 • bukladanie8_small.jpg
 • bukladanie9_small.jpg

Plnění Gabionové Zdi Kamenem

Samotné plnění kamenem probíhá za pomoci UNC nakladače, který do priravených košů sype požadovanou frakci kamene (velikost kamene musí být větší než oko síti gabionových košů)

 • bplnenie-kamenom1_small.jpg
 • bplnenie-kamenom10_small.jpg
 • bplnenie-kamenom11_small.jpg
 • bplnenie-kamenom13_small.jpg
 • bplnenie-kamenom14_small.jpg
 • bplnenie-kamenom8_small.jpg
 • bplnenie-kamenom18_small.jpg
 • bplnenie-kamenom19_small.jpg
 • bplnenie-kamenom2_small.jpg
 • bplnenie-kamenom3_small.jpg
 • bplnenie-kamenom4_small.jpg
 • bplnenie-kamenom5_small.jpg
 • bplnenie-kamenom6_small.jpg
 • bplnenie-kamenom7_small.jpg
 • bplnenie-kamenom9_small.jpg
 • bplnenie-kamenom15_small.jpg
 • bplnenie-kamenom20_small.jpg
 • bplnenie-kamenom12_small.jpg
 • bplnenie-kamenom17_small.jpg
 • bplnenie-kamenom16_small.jpg

Hotová Spodní Část gabionové Zdi

 • bhotovy-gab-mur1_small.jpg
 • bhotovy-gab-mur10_small.jpg
 • bhotovy-gab-mur11_small.jpg
 • bhotovy-gab-mur2_small.jpg
 • bhotovy-gab-mur3_small.jpg
 • bhotovy-gab-mur4_small.jpg
 • bhotovy-gab-mur5_small.jpg
 • bhotovy-gab-mur6_small.jpg
 • bhotovy-gab-mur7_small.jpg
 • bhotovy-gab-mur8_small.jpg
 • bhotovy-gab-mur9_small.jpg

Montáž Vrchní Části opěrné zdi

 • b2osadenie1_small.jpg
 • b2osadenie10_small.jpg
 • b2osadenie11_small.jpg
 • b2osadenie2_small.jpg
 • b2osadenie3_small.jpg
 • b2osadenie4_small.jpg
 • b2osadenie5_small.jpg
 • b2osadenie6_small.jpg
 • b2osadenie7_small.jpg
 • b2osadenie8_small.jpg
 • b2osadenie9_small.jpg

Zarovnání Pohledové strany Vrchní Části opěrné zdi

 • bzarovnanie-vrch1_small.jpg
 • bzarovnanie-vrch2_small.jpg
 • bzarovnanie-vrch3_small.jpg
 • bzarovnanie-vrch4_small.jpg
 • bzarovnanie-vrch5_small.jpg
 • bzarovnanie-vrch6_small.jpg
 • bimag0810_small.jpg
 • bimag0811_small.jpg
 • bimag0813_small.jpg
 • bimag0815_small.jpg
 • bimag0816_small.jpg

Plnění Kamenem Vrchní Části opěrné zdi

 • b2plnenie1_small.jpg
 • b2plnenie2_small.jpg
 • b2plnenie3_small.jpg
 • b2plnenie4_small.jpg
 • b2plnenie7_small.jpg
 • b2plnenie8_small.jpg
 • b2plnenie5_small.jpg
 • b2plnenie6_small.jpg

Hotový Vrchní zeď

 • bimag0802_small.jpg
 • bimag0804_small.jpg
 • bimag0805_small.jpg
 • bimag0806_small.jpg
 • bimag0807_small.jpg
 • bimag0808_small.jpg
 • bimag0809_small.jpg
 • bimag0824_small.jpg
 • bimag0825_small.jpg
 • bimag0826_small.jpg
 • bimag0827_small.jpg
 • bimag0828_small.jpg
 • bimag0829_small.jpg
 • IMAG1103_small.jpg
 • IMAG1104_small.jpg
 • IMAG1105_small.jpg
 • IMAG1106_small.jpg
 • IMAG1107_small.jpg
 • IMAG1108_small.jpg
 • IMAG1109_small.jpg
 • IMAG1110_small.jpg
 • IMAG1111_small.jpg

Dokončený Opěrný Zeď

 • bimag1_small.jpg
 • bimag2_small.jpg
 • bimag3_small.jpg
 • bimag4_small.jpg
 • bimag5_small.jpg
 • bimag6_small.jpg
 • bimag7_small.jpg
 • bimag8_small.jpg
 • bimag9_small.jpg
 • bimag10_small.jpg
 • bimag11_small.jpg
 • bimag12_small.jpg